Wypadek drogowy Leipzig – Odszkodowania powypadkowe

 

Wypadek drogowy Leipzig – Odszkodowania powypadkowe

 

Po wypadkach samochodowych lub kolizjach drogowych nie rzadko niestety zdarza się, że  proponowane i wykonywane przez ubezpieczycieli (towarzystwa ubezpieczeniowe) wyceny szkód w nie spełniają oczekiwań osób poszkodowanych. Dotyczy to również, a może głównie, szkód całkowitych. W kalkulacjach i wycenach zakładów ubezpieczeniowych zdaniem wielu osób poszkodowanych w zdarzeniu drogowym, kwoty proponowanych odszkodowań są o wiele niższe od sum, których spodziewali się właściciele pojazdów powypadkowych.

W opisanej powyżej sytuacji każdy poszkodowany wskutek wypadku lub kolizji drogowej w Niemczech np. w Lipsku właściciel pojazdu powinien pamiętać, że może próbować dochodzić swoich dodatkowych roszczeń od ubezpieczyciela oraz ma prawo nie zgodzić się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Osoba poszkodowana powinna próbować uzyskać właściwe, a co za tym idzie wyższe niż zaproponowane przez zakład ubezpieczeniowy,  odszkodowanie powypadkowe. Mimo, iż z reguły dochodzenie swoich praw i roszczeń oznacza walkę z ubezpieczycielem to coraz częściej okazuje się, że właśnie osoby poszkodowane mają rację i uzyskują należne im kwoty odszkodowań, które wcześniej zostały niesłusznie zaniżone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Ponowna wycena szkody powypadkowej Lipsk

 Podczas szacowania szkód komunikacyjnych polscy ubezpieczyciele niestety dość często zaniżają wartości rynkowe pojazdów, by mogli dzięki temu wypłacić poszkodowanemu niższe odszkodowanie. Jeśli jako osoby poszkodowane nie zgadzamy się z wyliczeniami ubezpieczalni powinniśmy spróbować dowieść, że wycena dokonana przez zakład ubezpieczeniowy jest błędna i zaniżona (np. że wartość pojazdu wyliczona przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest niższa niż rzeczywista wartość auta).  Jako poszkodowani możemy przecież próbować udowodnić, że wartość naszego samochodu jest wyższa niż ta, jaką błędnie i celowo przedstawił ubezpieczyciel.

 

Kwestia obiektywnej i niezależnej wyceny wartości samochodu w tym przypadku leży po stronie poszkodowanego. Osoba poszkodowana może zlecić na swój koszt wykonanie niezależnej wyceny pojazdu, która będzie uwzględniała realną i faktyczną jego wartość sprzed kolizji czy wypadku drogowego, w wyniku którego doszło np. do szkody całkowitej. Podczas wyceny wartości pojazdu brany powinien być pod uwagę nie tylko rocznik i model auta, ale także inne parametry takie jak np.  stan opon czy uszkodzenia niezwiązane z aktualną szkodą oraz dodatkowe lub wysokiej klasy wyposażenie samochodu.

 

Wykonując niezależną wycenę pojazdu lub szkody, która jest wyższa i korzystniejsza dla poszkodowanego możemy dochodzić swoich roszczeń od ubezpieczyciela. Czasem  konieczne jest dowodzenie swoich racji przed sądem. Jeśli jednak ubezpieczyciel wyraźnie zaniżył wartość odszkodowania to z reguły warto jest zakwestionować taką wycenę i walczyć o swoje należności. Należy wówczas wybrać niezależnego rzeczoznawcę, który obiektywnie określi, jaka jest rzeczywista wartość samochodu przed szkodą lub koszt naprawy pojazdu po szkodzie. Usługi niezależnego eksperta trzeba będzie jednak pokryć z własnej kieszeni, a o ich ewentualnym zwrocie będzie mógł zadecydować sąd lub ubezieczyciel.